Centrum Rozwoju

 

© 2018 by INDUSTRIAL DESIGN. All rights reserved

 

RODZINNIE W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

W okresie między 13.11.2014 – 12.12.2014 rodziny z województwa śląskiego, a szczególnie miasta Świętochłowice będą uczestniczyły w warsztatach arteterapeutycznych oraz treningu umiejętności życiowych i społecznych metodą dramy stosowanej. Zajęcia będą prowadziły doświadczone trenerki.  

W trakcie warsztatów będzie funkcjonował Kącik Malucha, w którym rodzice będą mogli zostawić mniejsze dzieci pod opieką animatorki.  Warsztatom 

towarzyszy miła atmosfera i pyszne przerwy kawowo-herbaciane.

Projekt Rodzinnie w Świętochłowicach skierowany jest do rodzin przeżywających kryzys więzi, problemy komunikacyjne będące wynikiem pogorszonej sytuacji finansowej, rosnącego bezrobocia, oraz przekonania o braku perspektyw. Projekt organizowany jest w ramach programu społecznej odpowiedzialności Providenta - Wokół Nas. Parterem akcji jest Fundacja Rodzin Polskich im. Bł.  Jana Pawła II w Świętochłowicach.

Rekrutacja rodzin i zapisy na warsztaty: dorota.polewana@fundacjarodzin.pl  

 

Projekt „Depres JA – Bez TABU" (20.08.2015 -20.10.2015) - powstał w odpowiedzi na rosnącą skalę zachorowań na depresję wśród

nastolatków. Depresja to problem coraz bardziej powszechnym a zarazem wciąż tabu. Stwierdza się ją u 8% nastolatków. Zaburzenia depresyjne mogą występować u 20% nastolatków, a objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka.

Głównym celem projektu jest profilaktyka depresji wśród uczniów szkół na terenie miasta Świętochłowice

i Ruda Śląska.

 

Cele szczegółowe:

• dostarczenie wiedzy na temat objawów, skutków depresji i dostępnych form pomocy

specjalistycznej;

• kształtowanie wśród młodzieży postawy otwartości na fachową pomoc specjalistów;

• przełamanie stereotypów na temat depresji;

• kształtowanie wśród rodziców postawy otwartości i zaangażowania wobec problemów swoich

dzieci;

 

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Fundacji Rodzin Polskich im. Bł. Jana Pawła II, która jest partnerem projektu.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Więcej informacji oraz zapisy na warsztaty: biuro@nodrama.pl, tel: 731 917 193; www.nodrama.pl

 

 

 

ENERGIA NA LATO” – (10.04.2015 – 25.06.2015) to projekt w ramach, którego oferujemy cykl warsztatów coachingu grupowego z elementami dramy.  

 

Pozwól sobie na odzyskanie energii i wykorzystanie swoich zasobów do realizacji celów.

Lato to piękna pora roku – kojarzy się z wypoczynkiem, ale czasem jest tak, że coś nam w tym wypoczynku przeszkadza. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną  zmiany w swoim życiu i potrzebują „zastrzyku” pozytywnej energii do działania.

 

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

•zdobędą wiedzę na temat wpływu archetypów na cechy charakteru, potencjały, zasoby 

i sposób postępowania w różnych sytuacjach problemowych

•zyskają większą świadomość swoich mocnych stron i ich wpływu na życie codzienne.

•będą uczestniczyli w sesji coachingu grupowego metodą aktywizującą przeżywanie

•będą mieli okazję odkryć nowe rozwiązania i możliwości na drodze realizacji swojego celu

•zdobędą podstawy motywacji 

•zyskają pozytywną energię do działania

 

Miejsce: Chorzów/Katowice (do ustalenia)

liczba osób:  min. 3, max 8.

warsztat: 4,5 h

cena dla osób, nad których celem będziemy pracować: 80 zł

cena dla pozostałych: 40 zł

studenci: 10% zniżki

 

I TURA – 10.04.2015 – 20.04.2015 – ZAPISY!

II TURA 20.04.2014 – 20.05.2015 – ZAPISY!

III TURA 20.05.2015-20.6.2015 – ZAPISY!

 

Prowadząca: Agnieszka Pryca – coach grupowy i zespołowy, trener dramy 

Ważna informacja: Maksymalnie 3 osoby będą miały okazję  popracować więcej nad swoimi celami. Wtedy zadaniem grupy będzie wsparcie osoby coachowanej i podążanie za instrukcjami coacha w czasie sesji. 

przykładowe cele przepracowywane podczas sesji coachigowych: zmiana pracy,  realizacja swojej pasji, zmiana drogi zawodowej, poprawa komunikacji, konflikt w pracy. 

zapisy pod mailem: apryca@poczta.fm

opłatę za warsztaty, prosimy wpłacać na konto Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama 

mBank 19 1140 2004 0000 3602 7514 5271 , tytułem: ENERGIA NA LATO 2015 + imię i nazwisko. 

Zapraszamy do udziału w projekcie STOP CYBERWOLCE.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby szkół mierzących się z problemem cyberprzemocy wśród młodzieży. Udział w nim dostarczy wiedzy na temat zjawiska przemocy w sieci i sposobów jej przeciwdziałania. Ponadto wzmocni postawy odpowiedzialnego wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zapozna z ich pozytywnymi osiągnięciami w wielu dziedzinach nauki.

Między 1 września a 7 grudnia 2015 r. odbędzie się szereg działań projektowych dotyczących profilaktyki i walki z cyberprzemocą:  

-  warsztaty dla młodzieży przygotowujące do stworzenia spektaklu Teatru Forum poruszającego problem cyberprzemocy w szkole

-  interaktywne spektakle Teatru Forum oraz warsztaty dla młodzieży i nauczycieli 

w szkołach

- spektakl Teatru Forum w Domu Kultury dla mieszkańców oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców 

 

W projekcie wykorzystana zostanie metoda dramy stosowanej, a szczególnie metoda Teatru Forum. Główny obszar działań projektowych to miasta: Świętochłowice i Ruda Śląska.

 

Organizatorem projektu STOP CYBERWOLCE jest Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama. Partnerem projektu jest Fundacja Rodzin Polskich im. Bł. Jana Pawła II oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej. 

 

Projekt STOP CYBERWOLCE realizowany jest w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange. 

Na spektakl obowiązują zapisy: biuro@nodrama.org.pl, tel. 731 917 193 

Udział jest bezpłatny.

Patronat medialny nad projektem objęła TelewizjaTVS:

Zobacz film STOP CYBERWOLCE

Trwa II edycja projektu pt. STOP CYBERWOLCE- Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy dotycząca profilaktyki i interwencji cyberprzemocy w śląskich szkołach.

Między 20 września 2016 r. a 28 lutego 2017 r. odbędą się:  warsztaty i interaktywne spektakle Teatru Forum poruszające problem agresji w sieci. Trwają zapisy szkół oraz młodzieżowej grupy, która stworzy spektakl pod okiem doświadczonych trenerów. 

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

 

Spektakl finałowy odbędzie 3 lutego 2017 w Chorzowskim Centrum Kultury.

Relacja z projektu

PROGRAM

Masz 14 -18 lat? Centrum Rozwoju NoDrama zaprasza do udziału w projekcie! Zgłoś się do młodzieżowej grupy Teatru Forum. Projekt zakłada profilaktykę uzależnień od gier i internetu. Stworzony z młodzieżą spektakl o tytule projektu - CYBERHOLIK poruszy problem uzależnień behawioralnych (gry i Internet). Zajęcia rozpoczną się 10 marca 2017 w Katowicach. Udział w nich jest bezpłatny.

Trenerki: Agnieszka Pryca i Beata Babicz 

Podziel się dobrą energią !

Zostań Bohaterem +

Seniorze – masz moc zarażania innych pozytywnym myśleniem? 

Chcesz poznać ciekawych ludzi i zmieniać na lepsze swoje otoczenie? 

Szukamy właśnie Ciebie!

 

Projekt pt. Bohaterzy+ ma na celu wykreowanie nowatorskich form samopomocy i samorganizacji w środowisku osób starszych (60+).

Jak?

Poprzez tworzenie mini projektów arteterapeutycznych. Projekt będzie realizowany na terenie aglomeracji śląskiej.

Do projektu szukamy 18 osób w wieku 60+ , którzy będą świadczyć usługi na rzecz innych osób starszych. Tematami szkoleń będą: arteterapia (w szczególności drama, muzykoterapia,rękodzieło), projekt – jak go stworzyć i zrealizować, trening umiejętności społecznych metodą dramy (TUS).

Część szkolenia odbędzie się podczas 3 dniowego wyjazdu do Szczyrku na początku projektu.

Efektem 3 dniowego wyjazdu z grupą seniorów będzie stworzenie pomysłów na projekty

pomocowe i zaangażowanie dodatkowo min. 24 seniorów. Projekt zostanie zakończonym uroczystą galą podsumowująca z występem zespołu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

zgłoszenia: zapisy@nodrama.org.pl

więcej o projekcie

Ruszyła III edycja projektu STOP CYBERWOLCE - Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy. Trwa nabór do młodzieżowej grupy Teatru Forum.

Projekt współfinansowany ze środków  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

SZKOŁO!

 

W tym roku brak projektów dofinansowanych. Zamów lekcję na wybrany temat:

 - cyberprzemoc

- uzależnienia od gier i internatu

 - dopalacze

 

Czas: 2 h lekcyjne na jedną grupę/klasę liczącą max 25 os.

 

Koszty zajęć ustalane są idywidualnie, zależą od ilości uczniów, godzin, zapotrzebowania szkoły. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej lub napisz maila.

Zajęcia prowadzone metodą dramy: techniką - stymulatory. Gwarantujemy ciekawe doświadczenie, efektywne działanie, możliwość dalszej współpracy 

i pomocy w realizacji programu profilaktycznego.

GRANTODAWCO!

 

Zobacz co zyskujesz, gdy nam pomagasz:

OFERTA